Menu

System rezerwy federalnej

Cechy produktu

  • ISBN 9788373837034 
  • Autor Wojciech Kwiatkowski 
  • Wydawnictwo Scholar 
  • Ilość stron 212 
  • Rok wydania 2017 

Opis

Tytuł System rezerwy federalnej Autor Wojciech Kwiatkowski Język polski Wydawnictwo Scholar ISBN 978-83-7383-703-4 Rok wydania 2014 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 212 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
1.Cel pracy 12
2. Metoda badawcza 14
3. Struktura pracy 14
4. Podziękowania 15
ROZDZIAŁ 1
Historia bankowości centralnej Stanów Zjednoczonych 17
1.1. Kształtowanie się bankowości centralnej na świecie 17
1.2. Historia bankowości centralnej w Stanach Zjednoczonych
jako procesu powstawania nowego państwa 21
1.2.1. Podział władzy w konstytucji Stanów Zjednoczonych 23
1.2.2. Pierwsze samodzielne próby uregulowania sektora bankowego
na szczeblu ponadstanowym 25
1.3. Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych 26
1.4. Drugi Bank Stanów Zjednoczonych 28
1.5. Lata wolnej bankowości w Stanach Zjednoczonych 32
1.6. Przyjęcie ustawy National Banking Act. Powstanie banków krajowych,
pierwsze trwałe instytucje federalne posiadające wpływ na sektor
finansowy w Stanach Zjednoczonych 35
1.7. Kryzysy bankowe przełomu XIX i XX wieku 38
1.8. Prace nad ustawą o banku centralnym Stanów Zjednoczonych 40
ROZDZIAŁ 2
Podstawowe założenia pierwotnego tekstu Federal Reserve Act.
Ewolucja banku centralnego Stanów Zjednoczonych na przestrzeni
XX i XXI wieku 46
2.1. Podstawowe założenia pierwotnego tekstu Federal Reserve Act 46
2.2. Następstwa utworzenia Rezerwy Federalnej 48
2.3. Działalność Reserve Bank Organization Committee 49
2.4. Zarząd Rezerwy Federalnej – organizacja i skład osobowy 52
2.5. Zarząd Rezerwy Federalnej – kompetencje i uprawnienia 53
2.6. Banki Rezerwy Federalnej – tworzenie, warunki członkostwa,
uprawnienia i obowiązki 54
2.7. Zarządy banków Rezerwy Federalnej 5
02.8. Federalny Komitet Doradczy – skład osobowy, kompetencje
i uprawnienia 60
02.9. Emisja banknotów Rezerwy Federalnej 61
2.10. Problemy w funkcjonowaniu Rezerwy Federalnej
do lat 30. XX wieku 62
2.11. Ważniejsze nowelizacje ustawy przyjęte po 1913 r. Mające wpływ
na dzisiejszy zarys, zakres kompetencji i obowiązków banku
centralnego Stanów Zjednoczonych 65
ROZDZIAŁ 3
Pozycja systemu Rezerwy Federalnej w strukturze władzy
Stanów Zjednoczonych. Organy systemu Rezerwy Federalnej 75
3.1. Architektura instytucjonalna banków centralnych na świecie 75
3.2. Status Systemu Rezerwy Federalnej w strukturze władzy
w Stanach Zjednoczonych 77
3.2.1. Kwestia statusu Systemu Rezerwy Federalnej jako
„federalnej agencji regulacyjnej Stanów Zjednoczonych" 79
3.3. Struktura instytucjonalna Systemu Rezerwy Federalnej 81
3.4. Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej 82
3.4.1. Status i skład Rady Gubernatorów. 82
3.4.2. Zwolnienie stanowiska członka Rady Gubernatorów
Systemu Rezerwy Federalnej 85
3.4.3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gubernatorów
Systemu Rezerwy Federalnej 87
3.4.4. Uprawnienia Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy
Federalnej 92
3.5. Banki Systemu Rezerwy Federalnej 94
3.5.1. Status prawny banków Systemu Rezerwy Federalnej 95
3.5.2. Skład personalny banków Systemu Rezerwy Federalnej 97
3.5.3. Uprawnienia banków Systemu Rezerwy Federalnej 101
3.5.4. Szczególna pozycja nowojorskiego banku
Systemu Rezerwy Federalnej 103
3.6. Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku 105
3.6.1. Skład i zadania Federalnego Komitetu do spraw
Operacji Otwartego Rynku 105
3.6.2. Przebieg procesu decyzyjnego w komitecie 107
3.7. Banki członkowskie Systemu Rezerwy Federalnej 110
3.8. Instytucje doradcze i partnerskie Systemu Rezerwy Federalnej 112
3.8.1. Instytucje doradcze Systemu Rezerwy Federalnej 113
3.8.2. Rada do spraw Monitorowania Stabilności Finansowej 113
3.8.3. Urząd Finansowej Ochrony Konsumentów 115
3.8.4. Federalna Korporacja Ubezpieczania Depozytów 116
3.8.5. Urząd Kontrolera Waluty 117
ROZDZIAŁ 4
Niezależność i klarowność systemu Rezerwy Federalnej
w strukturze władzy Stanów Zjednoczonych 119
04.1. Interpretacja niezależności i odpowiedzialności banku
centralnego 119
04.2. System Rezerwy Federalnej a system polityczny
w Stanach Zjednoczonych 125
04.3. Niezależność Systemu Rezerwy Federalnej a konstytucja
Stanów Zjednoczonych 126
04.4. System Rezerwy Federalnej a Kongres 127
04.5. System Rezerwy Federalnej a prezydent 129
4.5.1. Porozumienie między Departamentem Skarbu
a Systemem Rezerwy Federalnej z 1951 r 130
04.6. System Rezerwy Federalnej a sądy w Stanach Zjednoczonych 132
04.7. Niezależność personalna osób wchodzących w skład
organów Systemu Rezerwy Federalnej.
Kadencja członków Rady Gubernatorów 133
4.7.1. Zasady wynagradzania osób wchodzących w skład
organów decyzyjnych banku 135
4.7.2. Kwestia wygaśnięcia mandatu w organach banku
centralnego USA 136
04.8. Niezależność poręczna Systemu Rezerwy Federalnej 138
04.9. Niezależność finansowa Systemu Rezerwy Federalnej 140
4.10. Przezroczystość działalności Systemu Rezerwy Federalnej 141
4.10.1. Działalność konstytucyjnych organów USA w zakresie
przejrzystości działalności Systemu Rezerwy Federalnej 142
4.10.2. Przejrzystość działania Systemu Rezerwy Federalnej
a Kongresowe Biuro Obrachunkowe 144
4.10.3. Krystaliczność działania Systemu Rezerwy Federalnej
a dostęp do danych publicznej 145
4.10.4. Działalność własna Systemu Rezerwy Federalnej 148
ROZDZIAŁ 5
Cele i zadania systemu Rezerwy Federalnej 152
5.1. O celach i zadaniach banków centralnych 152
5.2. Cele Systemu Rezerwy Federalnej 156
5.3. Zadania Systemu Rezerwy Federalnej 158
5.4. Charakterystyka instrumentów polityki pieniężnej użytkowanych
poprzez System Rezerwy Federalnej 159
5.4.1. Operacje otwartego rynku 159
5.4.2. Instrument dyskontowy 161
5.4.2.1. Rodzaje kredytu dyskontowego Systemu Rezerwy
Federalnej 162
5.4.2.2. System Rezerwy Federalnej jako pożyczkodawca
ostatniej instancji 164
5.4.2.3. Formy działania podejmowane poprzez System Rezerwy
Federalnej w 2007 r. 168
5.4.3. Rezerwy obowiązkowe 169
5.5. Interwencje na rynku walutowym 171
5.6. Emisja środków płatniczych przez banki Systemu Rezerwy
Federalnej 171
5.7. System Rezerwy Federalnej jako uczestnik rozliczeń
międzybankowych w Stanach Zjednoczonych 172
5.8. Udział Systemu Rezerwy Federalnej w regulacji amerykańskiego
sektora finansowego i nadzorze nad nim. Rada ds. Monitorowania
Stabilności Finansowej 174
5.8.1. System Rezerwy Federalnej jako regulator sektora bankowego
w Stanach Zjednoczonych 176
5.8.2. Udział Systemu Rezerwy Federalnej w nadzorze
nad systemem finansowym w Stanach Zjednoczonych 178
5.8.2.1. Zasady realizowania nadzoru
przez System Rezerwy Federalnej 181
5.8.2.2. System Rezerwy Federalnej a ochrona praw
konsumentów usług finansowych 186
Wnioski 188
Bibliografia 196
Wykaz rycin i tabel 210

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.