Menu

Historia LO 2 Podr. ZR NPP w.2020 WSIP - książka (opr. broszurowa)

Cechy produktu
  • ISBN 9788302189760 
  • Oprawa broszurowa 
  • Autor Opracowania Zbiorowe 
  • Wydawnictwo WSiP 
  • Ilość stron 528 
  • Rok wydania 2020 
Opis

Historia 2 Zakres powiększony - Wydawnictwo WSiP - Podręcznik do liceum i technikum Podręcznik do historii dla liceum i technikum Historia 2 Zakres zwiększony został wydany przez WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Publikacja dopasowane jest do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku. Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyznaczone działy.

Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej albo Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyróznione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej albo kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie).

Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, rozmaite polecenia służą kształceniu umiejętności wyodrębnionych w celach ogólnych podstawy programowej. Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy pokazujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.

Podręcznik podzielony jest na działy, w których poruszane są następujące tematy: Kształtowanie się nowożytnego świata Rzeczpospolita w XVI wieku Europa i świat w,,wieku wiary i rozumu" Rzeczpospolita w dobie sporych wojen XVII wieku Europa i świat w epoce oświecenia Rzeczpospolita w XVIII wieku Epoka napoleońska Każdy działa składa się z mniejszych tematów (jednostek lekcyjnych), które zawierają takie elementy jak: Wypunktowanie najważniejszych zagadnień Oś czasu z chronologicznie uporządkowanymi kluczowymi wydarzeniami omawianymi na lekcji Tekst główny podzielony na podrozdziały - z treściami zgodnymi z podstawą programową dla zakresu rozszerzonego Ramki słownikowe - z wyjaśnieniem kluczowych pojęć i terminów historycznych Ramki,,Warto wiedzieć" - uzupełniające informacje o charakterze ciekawostek i uzupełnień Ramki,,Ślady przeszłości" - dane o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.

Ramki,,Biogram" - dopełniające dane o ważnych postaciach historycznych. Materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, schematy, mapy, diagramy) - towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego typu źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł.,,Kalendarium" - zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcj,,Polecenia" - polecenia (głównie otwarte) sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym - przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi oraz materiałami ikonograficznymi).

Infografiki (na rozkładówkach) - przybliżające wybrane zagadnienia historyczne,,Warto przeczytać" - propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych albo naukowych odnoszących się do treści danej lekcji.

Materiały powtórzeniowe po dziale:,,Polecenia - źródła - konteksty", które mają za zadanie przypomnieć i utrwalić poznany materiał, składają się następujących części: Polecenia (otwarte i zamknięte) - z zadaniami i poleceniami opartymi na materiałach źródłowych takich jak teksty źródłowe, teksty historiograficzne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne Propozycje tematów wypracowań - materiały zezwalające przygotować się do samodzielnego sformułowania wypowiedzi na egzaminie maturalnym W linii Historia wydawnictwa WSiP ukazały się: Historia 1 WSiP - Podręcznik.

Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres Podstawowy Historia 1 WSiP - Podręcznik. Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres rozszerzony Historia 2 WSiP - Podręcznik. Klasa 2. Liceum i technikum. Zakres Podstawowy Historia 2 WSiP - Podręcznik.

Klasa 2. Liceum i technikum. Zakres zwiększony

Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.