Menu

Klej uszczelniający Sika

Cechy produktu

 • Producent Sika 

Opis

Sikaflex 11FC + to jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej.

Opis towaru

Jest elastycznym jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci kitem poliuretanowym służącym do uszczelniania oraz klejenia. Nadaje się do używania we wnętrzu i na zewnątrz pomieszczeń.

użycie
Sikaflex 11FC + to zarówno uszczelniacz i klej, w związku z tym znajduje dużo zastosowań jak:
Wypełnienie pionowych i poziomych szczelin, izolacja akustyczna przejścia rur, uszczelnienie pomiędzy przegrodami, uszczelnienie połączeń komponentów metalowych i drewnianych i niemało innych
Sikaflex 11 FC + nadaje się do klejenia w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni parapetów, progów, poziomów, list przyściennych, płyt ochronnych i okładzinowych, komponentów prefabrykowanych i sporo innych.

cechy
Sikaflex 11FC + jest:

Uszczelniaczem

 • Jednoskładnikowym, gotowym do użycia
 • rozciągliwym i sprężystym
 • Utwardzającym się bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
 • niezwykle korzystnej przyczepności do większości tworzyw budowlanych
 • Wysokiej odporności mechanicznej
 • Wysokiej niepodatności na wietrzenie i procesy starzenia
 • Konsystencji zapewniającej nie spływanie z powierzchni

Klejem

 • Nie wymagającym wstępnego zwilżania klejem łączonych części
 • Pochłaniającym wibracje i uderzenia

cechy

 • Bezrozpuszczalnikowy
 • Bezwonny
 • Opakowania aluminiowe nadające się do recyklingu (300 ml i 600 ml)

Składowanie
Warunki składowania / Czas przydatności do wykorzystania
artykuł przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +25°C
najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.
chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

dane technologiczne
Baza chemiczna Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan.
Gęstość ~1,3 kg/dm3 (DIN 53 479-B)
Czas naskórkowania ~ 70 minut (w +23°C i 50% w.w.)
prędkość utwardzania ~ 3,5 mm na dobę (w +23°C i 50% w.w.)

wymiary szczeliny
niewielka szerokość 10 mm / Maksymalna szerokość 35 mm*
* wymiary polecane, dotyczące szczelin dylatacyjnych/pracujących.
Dopuszczalne jest uszczelnianie także szczelin i pęknięć o wymiarach znacznie mniejszych.
niepodatność na spływanie 0 mm, niezwykle dobra (PN-EN ISO 7390)

Temperatura użytkowania -40°C ÷ +80°C

właściwości mechaniczne
trwałość na rozciąganie ~ 1,5 N/mm2 (DIN 53 504)
trwałość na rozdzieranie ~ 8 N/mm2 (DIN 53 515)
Twardość Shore A ~ 37 po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (DIN 53 505)
Moduł sprężystości E ~ 0,6 N/mm2 po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (PN-EN ISO 8340)
Wydłużenie przy zerwaniu > 700% po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (DIN 53 504)
Powrót poodkształceniowy > 80% po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (PN-EN ISO 7389 B)

wytrzymałość chemiczna
oporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, wodę wapienną, neutralne wodne dyspersje detergentów.
Nieodporny na alkohole, kwasy naturalne, stężone ługi i kwasy, węglowodory chlorowane i aromatyczne.

Sikaflex 11FC +

szczegóły aplikacji Zużycie / Projektowanie szczeliny
Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, żeby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 35 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić około 1:0,5. Szczelinę należy dokładnie zwymiarować. Przy kalkulacji wymaganej szerokości szczeliny należy wziąć pod uwagę atrybuty technologiczne materiału wypełniającego, warunki podłoża, czynniki oddziałujące na komponenty budowli ich konstrukcję i rozmiary. Szczeliny <10 mm służą określeniu miejsca pęknięć i nie są traktowane jako
dylatacje pracujące. Szerokość szczeliny należy mierzyć w chwili aplikacji kitu (zalecana temperatura +10°C).

Szacunkowe zużycie:
Szerokość szczeliny 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Głębokość szczeliny 10 mm 12÷15 mm 17 mm 20 mm 25 mm

Długość wypełnienia z opakowania 600 ml
~6 m ~2,5÷3,0m ~1,8 m 1,2 m ~0,8 m
Długość wypełnienia z opakowania 300 ml
~3 m ~1,5 m ~0,9 m ~0,6 m ~0,4 m

drobna szerokość wypełnienia wokół okien wynosi 10 mm.
Podparcie wypełnienia: stosować materiał kompatybilny z uszczelnieniem, o zamkniętej strukturze np. Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu.

Klejenie
– Punktowe
1 kartusz wystarcza na 100 szt. 3 cm punktów Sikaflex-11 FC+
(średnica = 3 cm, grubość = 0,4 cm)
– Paskowe
1 kartusz wystarcza na 12 m pasek Sika flex 11 FC+ o przekroju 5 x 5 mm.
średnio 0,2 ÷ 0,6 kg/m² zależnie od klejonych powierzchni

Jakość podłoża
Podłoże musi być czyste i suche, jednolite, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie polikwidować. Przygotowanie podłoża Sika-flex 11 FC + posiada generalnie wysoką przyczepność do większości czystych, nośnych podłoży. W celu uzyskania adekwatnej przyczepności, wyjątkowo w sytuacji aplikacji o wysokich kryteriach (przy wysokich obciążeniach statycznych lub skrajnych warunków atmosferycznych) potrzebne jest wykorzystywanie środków czyszczących i gruntujących. Jeśli to konieczne należy najpierw wykonać pola próbne.
Podłoża nie porowate jak metale, powłoki proszkowe itp. Muszą być delikatnie uszorstnione nieznacznym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205). Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (co najmniej 15 minut) należy nanieść na podłoże za pomocą pędzla Sika Primer -3 N i ponownie odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8
godzin) Do gruntowania PCW należy wykorzystać Sika Primer-215 odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).
Podłoża porowate jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegły itp. Należy zagruntować przy pomocy pędzla Sika Primer-3 N i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).
Primery tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie udoskonalają wytrzymałości podłoża.
Materiały gruntujące zwiększają wytrzymałość.

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Wilgotność podłoża Podłoże powinno być suche.
Temperatura punktu rosy
Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Instrukcja aplikacji
Sikaflex 11FC + jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający (Sika Rundschnur) i jeżeli jest to potrzebne zagruntować. Sikaflex 11FC + wyciskać z pistoletu w taki sposób, żeby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Taśmę ochronną należy zlikwidować, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić. W pełni związany materiał może być szlifowany i poddawany obróbce
mechanicznej.

Klejenie:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża Sika flex 11 FC + nanieść w postaci ścieżek lub punktów na klejoną powierzchnię w odstępach kilkucentymetrowych. Ręką należy docisnąć klejony element do podłoża. W razie konieczności używać
taśm klejących, klinów albo stempli, żeby utrzymać klejone elementy do momentu wstępnego związania kleju. Niewłaściwie umocowany komponent może być łatwo odklejony i przyklejony ponownie w ciągu kilku minut od naniesienia kleju.
stosowna przyczepność jest uzyskiwana po całkowitym związaniu kleju Sikaflex 11FC +, np. Po 24 ÷ 48 godzinach w +23°C dla grubości warstwy 2 ÷ 3 mm

Czyszczenie narzędzi
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika Remover-208 / Sika TopClean-T. Związany materiał można polikwidować tylko mechanicznie.

Uwagi do użytkowania
elastycznych uszczelniaczy nie należy pokrywać bezpośrednio powłokami.
warstwami kompatybilnymi można pokrywać uszczelnienie na nie więcej niżeli 1 mm.
Przydatność powłoki do przemalowania materiału Sikaflex 11 FC + należy sprawdzić zgodnie z normą DIN 52 452-2.
W warunkach atmosferycznych możliwe jest lekkie odbarwienie zwłaszcza materiału o barwie białej (promieniowanie UV, wysokie temperatury, obciążenia chemiczne). Jednak nie wpływa to na inne parametry wytrzymałościowe materiału.
Przed użyciem na kamień naturalny, należy skontaktować się z przedstawicielem Sika Poland.
Nie stosować Sikaflex 11FC + do uszczelniania składników szklanych i basenów kąpielowych.
Nie stosować na podłoża bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podłoża mogące wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować Sikaflex 11FC + do szczelin obciążonych wodą pod ciśnieniem bądź będących w stałym kontakcie z wodą.
Świeżo naniesiony materiał ma zapach zbliżony do „Amaretto" aż do momentu pełnego utwardzenia.
Nie mieszać ani nie narażać Sikafex 11FC + na kontakt z substancjami mogącymi reagować z izocyjanianami, zwłaszcza alkoholami, które nieraz są składnikami rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków czyszczących i preparatów antyadhezyjnych. Taki kontakt może zaburzyć albo przerwać proces sieciowania materiału.

Uwaga
Wszelkie podane informacje technologiczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
użyteczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które marka nie ma wpływu.

Wystawiamy faktury Vat. Przekazana cena jest ceną brutto. Przed dodaniem do koszyka proszę zapoznać się z regulaminem sklepu.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.