Kategorie

Sales Intelligence Sp. z o.o.
ul. Jodłowa 1/3
81-526 Gdynia

NIP: 701-036-03-01

Sales Intelligence Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644.

Fax: (58) 662-03-45
Sprzedawcy:

Inspektor ochrony danych: Monika Foryt
Zastępca inspektora ochrony danych: Przemysław Marcol
Adres e-mail: