Menu

Módlmy się…O odwagę (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788364762178 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo JUT 
  • Ilość stron 32 
  • Rok wydania 2014 

Opis

Jeśli odczu­wasz brak sił do wypo­wia­da­nia prawdy, reali­zo­wa­nia swo­jego celu życio­wego, wyrze­cze­nia się złego, po pro­stu życia bli­żej Boga – koniecz­nie zaj­rzyj do tej ksią­żeczki. Zbiór modlitw skie­ro­wany jest do osób, któ­rym bra­kuje odwagi, do przy­ję­cia powo­ła­nia, przy­zna­nia się do wiary czy do darze­nia innych miło­ścią. Posiada także nowennę i dwie lita­nie – jedna z nich jest skie­ro­wana do św. Tar­sy­cju­sza, który zgi­nął z ręki pogan, ochra­nia­jąc Naj­święt­szy Sakra­ment.

Spis tre­ści:

Daj nam odwagę
Modli­twa na upro­sze­nie odwagi w walce
Modli­twa o odwagę w wypo­wia­da­niu prawdy
Modli­twa o nabra­nie odwagi, by reali­zo­wać swój cel życiowy
Modli­twa o odwagę wyrze­cze­nia się złego
O odwagę do bycia bli­sko Cie­bie
O odwagę do przy­zna­wa­nia się bycia kato­li­kiem
O odwagę za tych, któ­rzy boją się mówić o Panu
O odwagę do reali­za­cji tego, do czego zosta­li­śmy powo­łani
O odwagę do przyj­mo­wa­nia woli Bożej i wiary, która pro­wa­dzi do krzyża
O odwagę do dawa­nia bez­gra­nicz­nej miło­ści
O odwagę w przyj­mo­wa­niu prawdy o sobie

LITANIA DO ŚW. TARSYCJUSZA

LITANIA W INTENCJI ODWAGI

NOWENNA O ODWAGĘ


Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.