Menu

DOMESTOS 750ml Zero Kamienia Pink żel do wc

Cechy produktu

  • Producent Domestos 
  • Pojemność 750 ml

Opis

Żel do toalet Domestos Blue Zero Kamienia jest trzy razy gęstszy od innych znanych żeli. Działa poniżej linii wody długo utrzymując się na...
Domestos Zero Kamienia Żel do toalet Pink 750 ml

komponenty
substancja czynna: kwas chlorowodorowy 8 g/100 g, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa

Nazwa towaru uregulowana prawnie
Żel do toalet

marka
Domestos

właściwości
do 3x gęstszy, działa poniżej linii wody, zabija bakterie

marka standaryzowana
marka: Domestos

Podmarka
Podmarka: Zero Kamienia

Adres firmy
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Opis artykułu
Dezynfekujący żel do toalet usuwający kamień. Do 3x gęstszy w porównaniu z innymi produktami do toalet usuwającymi kamień.
Dłużej utrzymuje się na ściankach toalety,zlikwidować z nich cały kamień, i zabija bakterie i grzyby, które się w nim rozwijają. Przylegając do pionowych ścianek toalety, działa nawet poniżej linii wody.
Dla świeżości przy każdym spłukaniu wypróbuj także kostek toaletowych Domestos.

dopełniające informacje
www.cleanright.eu

Nazwa marki
Unilever Polska Sp. Z o.o.

Logotypy stron trzecich
A.I.S.E., Cleanright.eu

Przygotowanie i stosowanie
Sposób wykorzystania: Rozprowadź nierozcieńczony żel (70 ml) na całej powierzchni toalety. Pozostaw na 30 minut, aby zdezynfekować i usunąć kamień. Wyczyść szczotką i spłucz. Jeśli jest taka potrzeba, użyj ponownie. W trakcie pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.
UWAGA! artykuł dedykowany jedynie do toalet. Unikać kontaktu z innymi powierzchniami. Otwierać ostrożnie. Unikać rozpryskiwania. Zamknąć butelkę przed wyrzuceniem. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki wykorzystywania: powoduje poważne uszkodzenie oczu, ból, łzawienie, zaczerwienienie oczu; poważne oparzenia skóry, ból, podrażnienie, zaczerwienienie, występowanie pęcherzy skóry; oparzenia ust, gardła albo żołądka, bóle żołądka w sytuacji spożycia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i poprawnie wentylowanym pomieszczeniu.

typ przechowywania
typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

wymiar opakowania
750

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (niepowtarzalna)
Jednostka (unikalna): Mililitrów

rodzaj opakowania
wariant: Opakowanie plastikowe

rozmiar liczbowy
wymiar liczbowy: 750

wymiar
Wymagana wysokość na półce: 293
Wymagana szerokość na półce: 78
Wymagana głębokość na półce: 61

Waga
Waga brutto: 858

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 293
Szerokość: 78
Głębokość: 61

Adres producenta
Unilever Polska Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Adres zwrotny
Unilever Polska Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Telefon/Fax kontaktowy
801610610

Adres internetowy
www.unilever.com

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Domestos Zero Kamienia
Żel do toalet Pink
powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa destrukcyjnie na organizmy wodne, wywołując długookresowe skutki. Może wywoływać korozję metali.
bronić przed dziećmi.
Przechowywać jedynie w oryginalnym pojemniku.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/ubranie ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
w sytuacji KONTAKTU ZE SKÓRĄ (albo z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
w sytuacji DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jepolikwidować. Nadal płukać.
w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ albo z lekarzem.
Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.
mieści: kwas chlorowodorowy, kwas sulfamidowy, (Z)-Octadec-9-enyloamina oksetylenowana 2 molami tlenku etylenu.

Pierwsza pomoc. W przypadku spożycia lub po narażeniu drogą oddechową: momentalnie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć albo wezwać lekarza. Wyprowadzić albo wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej luźne oddychanie.

Numer pozwolenia: 3082/07

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Język towaru
Główny język opisu: polski
Język informacji: polski

Podzielony opis artykułu
Nazwa użyteczna: Żel do toalet
rodzaj: Pink

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.