Menu

Domestos Zero Kamienia 750ml Blue

Cechy produktu

  • Producent Domestos 
  • Pojemność 750 ml

Opis

Żel do toalet Domestos Blue Zero Kamienia jest trzy razy gęstszy od innych znanych żeli. Działa poniżej linii wody długo utrzymując się na...
Domestos Zero Kamienia Żel do toalet Blue 750 ml

składniki
substancja czynna: kwas chlorowodorowy 8 g/100 g, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, kompilacja zapachowa

Nazwa artykułu uregulowana prawnie
Żel do toalet

firma
Domestos

atrybuty
do 3x gęstszy, działa poniżej linii wody, zabija bakterie

firma standaryzowana
marka: Domestos

Podmarka
Podmarka: Zero Kamienia

Adres marki
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Opis towaru
Dezynfekujący żel do toalet usuwający kamień. Do 3x gęstszy w porównaniu z innymi produktami do toalet eliminującymi kamień.
Dłużej utrzymuje się na ściankach toalety,zlikwidować z nich cały kamień, i zabija bakterie i grzyby, które się w nim rozwijają. Przylegając do pionowych ścianek toalety, działa nawet poniżej linii wody.
Dla świeżości przy każdym spłukaniu wypróbuj tez kostek toaletowych Domestos.

Pozostałe informacje
Numer pozwolenia: 3082/07

uzupełniające dane
www.cleanright.eu

Company Name
Unilever Polska Sp. Z o.o.

Logotypy stron trzecich
Sustainable Cleaning

Przygotowanie i stosowanie
Sposób zastosowania: Rozprowadź nierozcieńczony żel (70 ml) na całej powierzchni toalety. Pozostaw na 30 minut, by zdezynfekować i pousuwać kamień. Wyczyść szczotką i spłucz. Jeśli jest taka potrzeba użyj ponownie. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.
Uwaga! towar przeznaczony tylko do toalet. Unikać kontaktu z innymi powierzchniami. Otwierać ostrożnie. Unikać rozpryskiwania. Zamknąć butelkę przed wyrzuceniem. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki wykorzystywania: powoduje poważne zniszczenie oczu, ból, łzawienie, zaczerwienienie oczu; poważne oparzenia skóry, ból, podrażnienie, zaczerwienienie, obecność pęcherzy skóry; oparzenia ust, gardła albo żołądka, bóle żołądka w przypadku spożycia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i poprawnie wentylowanym pomieszczeniu.

typ przechowywania
rodzaj: Przechowywać w temperaturze otoczenia

wymiar opakowania
750

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (niepowtarzalna)
Jednostka (niepowtarzalna): Mililitrów

rodzaj opakowania
typ: Opakowanie plastikowe

rozmiar liczbowy
rozmiar liczbowy: 750

rozmiar
Wymagana wysokość na półce: 293
Wymagana szerokość na półce: 78
Wymagana głębokość na półce: 60

Waga
Waga brutto: 861

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 293
Szerokość: 78
Głębokość: 60

Adres producenta
Unilever Polska Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Adres zwrotny
Unilever Polska Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Telefon/Fax kontaktowy
801610610

Adres internetowy
www.unilever.com

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Domestos Zero Kamienia
Żel do toalet Blue
Niebezpieczeństwo
sprawia poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa zgubnie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali.
chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
Unikać uwolnienia się do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/ubranie ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
w sytuacji dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jewyeliminować. Nadal płukać.
w sytuacji złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.
Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik likwidować do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.
mieści: kwas chlorowodorowy, kwas sulfamidowy, (Z)-Octadec-9-enyloamina oksetylenowana 2 molami tlenku etylenu.

Pierwsza pomoc. W przypadku spożycia albo po narażeniu drogą oddechową: bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć albo wezwać lekarza. Wyprowadzić albo wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język informacji: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Żel do toalet
typ: Blue

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.