Menu

Biuro nexo

Cechy produktu

 • Producent InsERT 

Opis

Biuro nexo to program wykonany z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. Wspiera biura rachunkowe w trzech głównych obszarach pracy:

 • wspomaga typowe czynności wykonywane w każdym biurze, jak np. Rozliczanie klientów czy śledzenie stanu nowoczesnia prac w comiesięcznej obsłudze konsumentów;
 • automatyzuje pracę na wielu podmiotach systemu InsERT nexo;
 • usprawnia komunikację z klientami biura poprzez przeznaczony portal.

Biuro nexo jest nierozdzielnym elementyem systemu InsERT nexo. Pracuje na tej samej bazie z innymi programami obsługującymi biuro rachunkowe. Dzięki takiej architekturze zapewniony jest dostęp do wszelkich mechanizmów platformowych, takich jak: pola własne, flagi, InsMAIL, zestawienia, wydruki, Sfera, biblioteka dokumentów i mnóstwo innych.

Najważniejsze możliwości Biura nexo:

 • e-Sprawozdawczość JPK_VAT – operacja e-Sprawozdawczość JPK_VAT, która wchodzi w skład operacji zbiorczych, pozwala tworzyć i wysyłać do Ministerstwo Finansów podpisany plik kontrolny z ewidencją VAT z danego miesiąca. Możliwe jest generowanie plików na podstawie ewidencji VAT, a także scalenie zaimportowanych plików wewnętrznych. System pozwala również na eksport plików XML, wysyłkę, odbiór UPO, korektę. Ustalając cechy tych operacji należy podać ścieżkę eksportu pliku XML, wybrać bramkę (produkcyjną albo testową) i wskazać dokument. Można też wybrać działanie cykliczne dla danego miesiąca.
 • kupujący, cenniki – kartoteka konsumentów Biura nexo została zintegrowana z kartoteką kupujących InsERT nexo. Klientom można przypisywać rozbudowane cenniki, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego. Rozliczanie między biurem rachunkowym a jego klientami wspierają odpowiednie raporty, a w przypadku posiadania programu Subiekt nexo także automatyczna funkcja generowania faktur dla konsumentów.
 • Rejestr usług księgowych – pozwala odnotowywać zdarzenia, które dzieją się poza systemem InsERT nexo, a które biuro chce ująć w rozliczeniu za obsługę. Jako przykład można podać konsultacje prawne, załatwianie spraw w urzędach w imieniu klienta i sporo innych.
 • Warunki umowy – elastyczny mechanizm pozwalający zanotować najważniejsze ustalenia poczynione pomiędzy biurem rachunkowym a klientem, takza każdym razem były „pod ręką".
 • Działania cykliczne – struktury złożone z najróżniejszych typów informacji (tak/nie, liczba pełna, ilość rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga), których zadaniem jest ułatwienie śledzenia zadań realizowanych cyklicznie dla każdego klienta, takich jak: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych, rozliczanie pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłanie dokumentów, przekazywanie informacji i niemało innych.
 • Wzorce konsumentów biura – wzorce baz informacji mogą być stosowane przy tworzeniu nowych kupujących. Można w nich zdefiniować obiekty sprofilowane pod konsumentów z określonej branży, np.: schematy importu, pieczęcie księgowe. Dzięki nim możliwe jest prędkie tworzenie skonfigurowanych podmiotów dla nowych kupujących.
 • Operacje zbiorcze – mechanizm zezwalający szybko wykonywać operacje na wielu podmiotach systemu InsERT nexo. Dzięki niemu można sprawnie wykonać charakterystyczne czynności księgowe, jak naliczanie i dostawa deklaracji, drukowanie ksiąg czy ewidencji VAT albo zakładanie nowych okresów obrachunkowych. Automatyzuje onniemało operacji administracyjnych, jak np. Zarządzanie personelem, archiwizacja, dearchiwizacja czy konwersja podmiotów do nowych wersji.
  Program może współpracować z bazami danych podmiotów w dwóch trybach. Tryb restrykcyjny wymaga zgodności kont i haseł pomiędzy bazą Biura nexo a bazą podmiotu. Tryb bez kontroli jest dedykowany dla konsumentów, którzy chcą z łatwością wykonywać operacje bez pokaźniejszej trosce o kwestie bezpieczeństwa.
 • Portal biura – najwygodniejszy i najszybszy sposób dostarczania niezbędnych danych klientom biura rachunkowego. Księgowy może w portalu opublikować najważniejsze informacje finansowo-księgowe dla swego klienta, takie jak:
  - dane o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów;
  - szczegółowe dane o podatku dochodowym i podatku VAT;
  - informacje o wynagrodzeniach pracowników;
  - podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami;
  - szczegółowe raporty.
kupujący
 • przyłączanie kupujących, dla których wcześniej utworzono bazy danych w systemie nexo.
 • Dodawanie klientów bez bazy informacji.
 • Edytowanie konsumentów.
 • Wywołanie kreatora operacji zbiorczych na bazach konsumentów.
 • prędkie uruchamianie programów systemu nexo na bazach konsumentów.
 • Kreator zezwalający dodawać bazę danych klienta na podstawie specjalnie przygotowanych baz wzorcowych (szablonów), w których biuro rachunkowe może umieszczać dane powtarzające się u pewnych grup kupujących (np. Można wytwarzać wzorcowe bazy informacji dla firm produkcyjnych na pełnej księgowości).

Cenniki usług
 • Możliwość przypisania klientom rozbudowanych cenników, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego.
 • Opłaty za usługi prezentowane w raporcie Rozliczenia z klientem lub używane przy generowaniu faktur za usługi biura rachunkowego w programie Subiekt nexo.
 • Określanie sposobu naliczania cen za operacje produkowane w systemie nexo: (wprowadzenie dekretu albo zapisu do KPiR, wprowadzenie zapisu w ewidencji VAT, wystawienie deklaracji), a także za usługi księgowe realizowane poza systemem (patrz moduł Rejestr usług księgowych).
 • Możliwość określenia algorytmu naliczania opłat dla każdego elementu wyceny; ceny mogą być naliczane za składnik oraz zbiorczo (przedziałami).

Rejestr usług księgowych
 • Ewidencjonowanie działań wykonywanych na rzecz kupujących, które są wykonywane poza programem, na przykład:
  - konsultacje prawne i księgowe;
  - przesyłka dokumentów do klienta (kurierem, pocztą, etc.);
  - odbiór dokumentów od klienta (osobisty, kurierem, etc.);
  - rejestracja działalności w różnych urzędach (ZUS/KRUS/GUS/KRS);
  - sporządzenie prognoz finansowych i innych dokumentów dla banków;
  - dokumentacje związane z ubieganiem się o dotacje.

Działania cykliczne
 • Śledzenie zadań realizowanych cyklicznie dla każdego klienta - Działania cykliczne można definiować jako struktury złożone z zróżnicowanych typów danych (tak/nie, liczba kompletna, ilość rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga).
 • Domyślnie zdefiniowany, przykładowy pakiet działań cyklicznych, który jednak może być zmodyfikowany w zależności od potężnych potrzeb i sposobu pracy biura rachunkowego.
 • Stan realizacji działań cyklicznych ustawiany dla każdego okresu (okres jest określony w definicji działania) i równocześnie dla każdego klienta, któremu działanie przypisano (można to wykonywać w przedmiotowym module Działania cykliczne, gdzie po wyodrębnioniu działania można jego stan ustawić ekspresowo dla wielu kupujących, albo w module Działania cykliczne dla klienta, gdzie po wybraniu klienta ustawia się dużo działań dla niego).

Operacje zbiorcze
 • Obsługa JPK – generowanie, dostawa z podpisem kwalifikowanym, odbiór i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru, korekta.
 • Archiwizacja – wykonywanie całościowego archiwum wszystkich informacji biura rachunkowego (archiwa baz informacji wszelkich klientów, własna baza biura rachunkowego,, a także wszystkie binaria systemu nexo) do pliku dyskowego, jak i do chmury (pod warunkiem wykupienia usługi e-archiwizacji).
 • Dearchiwizacja – przywracanie systemu nexo w biurze rachunkowym z posiadanego pliku archiwum (przywróceniu podlegają wszystkie komponenty, jakie znajdują się w pliku archiwum, np. Bazy konsumentów biura, baza własna biura rachunkowego, bazy wzorcowe, czy binaria poszczególnych wersji aplikacji).
 • Deklaracje skarbowe – szybkie wykonanie na wielu podmiotach wszystkich czynności związanych z obsługą deklaracji skarbowych – naliczanie deklaracji, wydruk deklaracji i polecenia przelewu, wysyłka elektroniczna, pobranie i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Deklaracje ZUS – naliczanie dla wybranych kupujących deklaracji ZUS, a następnie generowanie plików wymiany dla programu Płatnik.
 • Drukowanie ewidencji VAT.
 • Drukowanie KPiR albo podsumowania KPiR dla wybranych podmiotów.
 • Konwersja wielu baz danych konsumentów do właściwej wersji – Biuro nexo gwarantuje konwersję baz znajdujących się w dowolnej wersji wyższej aniżeli 7.0.0; wersją docelową jest wersja, w której jest samo Biuro nexo.
 • Kopiowanie parametrów księgowych – kopiowanie wybranych księgowych informacji konfiguracyjnych (np. Opisów operacji gospodarczych, opisów księgowych, parametrów schematów dekretacji czy schematów dekretacji dla księgowości uproszczonej). Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
 • Kopiowanie parametrów podatkowych i ZUS - kopiowanie wszystkich ustawień wprowadzonych do modułów konfiguracyjnych „Fundusze i ubezpieczenia ZUS" oraz „Podatki i koszty" w bazie źródłowej. Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
 • Kopiowanie ustawień list zdefiniowanych w podmiocie źródłowym, np. Układ kolumn, szerokości kolumn, kolor czcionek. Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
 • Kopiowanie wzorców wydruków dokumentów zdefiniowanych w podmiocie źródłowym (podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta).
 • Wystawianie faktur za usługi produkowane poprzez biuro rachunkowe - operacja przystępna dla biur rachunkowych posiadających Subiekta nexo.
 • wysyłka danych do portalu - publikowanie w Portalu biura danych dla konsumentów, takich jak: dane niezbędne do sporządzenia przelewów, raporty o podatku dochodowym, raporty o podatku VAT, informacje o rozrachunkach, informacje o wynagrodzeniach pracowników.
 • Zakładanie okresu obrachunkowego dla podmiotów obsługiwanych programem Rachmistrz nexo, a więc rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatkowej.
 • Zakładanie okresu obrachunkowego dla podmiotów obsługiwanych programem Rewizor nexo (pełna księgowość).
 • Wysyłanie indywidualnych albo masowych wiadomości SMS.
 • Zarządzanie personelem - zarządzanie kontami użytkowników w bazach i bazach wzorcowych; dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie użytkowników, przypisywanie albo odbieranie im uprawnień oraz przypisywanie do ról, na przykład:
  - wprowadzenie informacji nowo zatrudnionego pracownika do podmiotów, którymi ten nowy pracownik będzie się zajmował;
  - zakładanie bazy dla nowego klienta, a w niej kont użytkowników, którzy będą z tą bazą pracować;
  - wyrównanie uprawnień dla pracownika we wszelkich obsługiwanych przez niego bazach.

Bazy informacji – czynności serwisowe
 • Konwersja wielu baz danych konsumentów do właściwej wersji.
 • Archiwizacja – całościowa archiwizacja wszystkich danych biura rachunkowego do pliku dyskowego jak i do chmury (pod warunkiem wykupienia usługi e-archiwizacji).
 • Dearchiwizacja – przywrócenie systemu nexo w biurze rachunkowym z posiadanego pliku archiwum.

prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Biura nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.