Menu

Gestor nexo

Cechy produktu

 • Producent Insert 

Opis

konsumenci
 • Wspólna kartoteka kupujących z pozostałymi programami linii nexo.
 • Wieloaspektowość kupujących z podziałem konsumentów na typowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy, a także wspólnicy).
 • Podział konsumentów na osoby fizyczne i marki z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający niepowtarzalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. Jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem że jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
 • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta i aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. Urodziny, imieniny, data powstania) klientów
 • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem,, a także preferowanego sposobu kontaktu.
 • Ustalanie relacji z klientem, w tym widoczności.
 • Ustalanie na jaki adres mailowy posiadają być przesyłane oferty.
 • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie informacji klienta.
 • Ewidencja zainteresowań konsumentów.
 • indywidualne właściwości wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego rodzaju dokumentu.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów kupujących.
 • indywidualne cenniki dla kupujących.
 • Pobieranie i weryfikowanie informacji klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.

Działania
 • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
 • Definiowanie działań cyklicznych (np. Spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
 • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z podmianą danych pomiędzy nimi przy pomocy komentarzy.
 • Wiązanie działania z klientem albo klientami z możliwością oznaczania kupujących obsłużonych, a także wynikiem per każdy klient.
 • Możliwość samoczynnego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
 • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują realizowanie zaplanowanych działań.
 • Wysyłanie indywidualnych albo masowych wiadomości SMS (np. Sprzedażowych do konsumentów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
 • Rezerwowanie zasobów (np. Samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
 • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
 • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
 • Łatwe prędkie wprowadzanie informacji na podstawie szablonów działań.
 • Informator o działaniu ukazujący powiązania z innymi obiektami.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
 • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w niemało nowych.
 • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

Zasoby
 • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. Pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich stosowania do oddziału albo/i magazynu.
 • Łatwe wprowadzanie informacji o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
 • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. Na czas remontu, naprawy).

Kalendarz
 • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
 • dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
 • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie
 • Dokument oferty pokazujeny klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
 • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
 • Realizacja ofert we wszystkie przystępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
 • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
 • Przypisywanie polecanych klientowi form płatności.
 • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
 • Możliwość demonstrujenia klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
 • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji przy pomocy komentarzy.
 • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
 • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu kupujących.
 • Wydruk progów cenowych w OE.
 • Informator o ofercie przedstawiający wszystkie powiązania dokumentu.
 • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
 • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.

Klient poczty
 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
 • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
 • automatyczne pobieranie ustawień kont w trakcie ich dodawania.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie albo w określonym procesu.
 • samoczynne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. Z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie kupujących na podstawie wiadomości.
 • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
 • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z sprężystym mechanizmem autotekstów dopasowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu zastosowania.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
 • Obsługa załączników do wiadomości i sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Obsługa reguł wiadomości.
 • Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
 • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
 • Bezpieczeństwo - m.in. Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości, a także skryptów zawartych w e-mailach.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
 • Obsługa IMAP Idle.
 • nowoczesne wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w temacie, treści, nazwie nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.

Raportowanie
 • sporo raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
 • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. Tworzenie zestawów konsumentów).

Użytkownicy
 • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
 • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
 • Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment
 • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na samoczynne. Tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, pojemność i rozmiary.
 • Opcjonalne definiowanie stanu niewiele znaczącego, maksymalnego i trafnego dla asortymentu per wyznaczony magazyn.
 • Obsługa zamienników.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.