Menu

NIEBIESKI PLUS DLA INSERT GT

Cechy produktu

  • Producent INSERT 

Opis

Z myślą o firmach, którym w codziennej pracy potrzebny jest system o rozbudowanej funkcjonalności, wytwarzane zostały specjalne pakiety zwiększeń funkcjonalnych, mające wspólną nazwę: PLUS dla InsERT GT. Każde z zwiększeń zostało wskazane odpowiednim kolorem. Dzięki PLUSOM systemy z linii InsERT GT zyskują nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Dzięki wykorzystaniu PLUSÓW realne jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Każdy z klientów może indywidualnie dobierać PLUSY według własnych potrzeb, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu potrzebna. Koszty wdrożenia systemów InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są zasadniczo niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej bądź podobnej funkcjonalności innych producentów. Pierwszym zwiększeniem, jakie oferujemy jest niebieski PLUS dla InsERT GT, który proponuje nową funkcjonalność do wszelkich systemów z linii InsERT GT, na wszelkich stanowiskach. Warunkiem niezbędnym, żeby uruchomić PLUSA jest uaktualnienie programów do wersji 1.09. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej progresywnych użytkowników systemu InsERT GT. Funkcjonalność niebieskiego PLUSA dla InsERT GT: świeże algorytmy zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem daty ważności dostawy; sprzedaż z dowolnych, ręcznie wskazanych dostaw; obsługa kodów dostaw (numerów seryjnych, numerów serii/partii) związana z wydawaniem z dostaw (oraz InsTYNKT wg kodów dostaw); samoczynne dyspozycje w sieci (mechanizm wstępnie blokujący towar na magazynie już w czasie edycji dokumentu wydania); zapis dokumentów handlowych i magazynowych z "odłożonym efektem magazynowym"; zapis dokumentów MM z "wytwarzanym wyłącznie na magazynie źródłowym"; nowe typy dokumentów: zwroty do wydań magazynowych (ZWZ) i zwroty do przyjęć magazynowych (ZPZ), a wraz z nimi świeże moduły Wydania odbiorcy i Przyjęcia dostawcy; rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; zróżnicowanych wariantów - m.in. Pola definiowalne, pola rodzaju słownik oparte na dowolnej definicji, pola będące rezultatem zapytania SQL); drukowanie z tabel mechanizmem Crystal Reports. W każdym programie linii InsERT GT znajduje się przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Moduł ten gromadzi informacje o wszystkich zmianach i nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Z InfoPLUSA można także aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt poprzez Internet. Próbne uruchomienie niebieskiego PLUSA dla InsERT GT osiągalne jest jedynie na podmiocie próbnym, każda z funkcjonalności, która dostępna jest tylko w niebieskim PLUSIE została adekwatnie oznaczona w dymku. Detalowy opis świeże algorytmy zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem daty ważności dostawy - dotychczas wśród parametrów określających, w jaki sposób posiadają być rozchodowane towary z magazynu dostępne były sposoby LIFO/FIFO według daty wystawienia. Niebieski PLUS dla InsERT GT umożliwi rozchodowanie towarów także według terminu ważności. Sprzedaż z dowolnych dostaw - oprócz przystępnych samoczynnych funkcji zdejmowania towarów (dwóch starszych LIFO/FIFO wg daty wystawienia i dwóch nowych: LIFO/FIFO wg terminu ważności) niebieski PLUS dla InsERT GT daje także możliwość ręcznego wyróznionia dostawy, z której towary mają zostać rozchodowane. Ręczne decydowanie o rozchodowaniu wraz z samoczynnymi funkcjami dają praktycznie nieograniczone możliwości wyboru dostawy, a tym samym wyliczenia kosztu sprzedaży. Obsługa kodów dostaw - dokumenty przyjęć zostały uzupełnione o kody, które można wykorzystać do wprowadzania numerów seryjnych lub numerów linii/partii. W trakcie wystawiania dokumentów rozchodowych, program podzieli dostawy wg danych numerów, użytkownik będzie wiedział konkretnie z jakich dostaw pochodzą rozchodowane dokumenty. Kody dostaw są także obsługiwane przez wyszukiwarkę InsTYNKT. Automatyczne dyspozycje w sieci - specjalny mechanizm udostępniony poprzez niebieskiego PLUSA dla InsERT GT, którego działanie polega na wstępnym blokowaniu towaru (dyspozycji) podczas wypisywania dokumentu sprzedaży. Informacja o tym będzie samoczynnie widoczna dla wszelkich innych użytkowników, którzy pracując w sieci, w tym samym momencie będą próbowali sprzedawać ten sam towar. Zapis dokumentów handlowych i magazynowych z "odłożonym wynikiem magazynowym" - niebieski PLUS dla InsERT udostępnia nowy status - Odłóż skutek magazynowy. Status odłożony oznacza, że powstały dokument magazynowy nie wpływa na stany magazynowe. Status dostępny jest dla dokumentów handlowych (sprzedaży i zakupu), a także magazynowych (wydań i przyjęć). Dokumenty odłożone można w dowolnym momencie przekształcić w dokumenty powodujące skutek magazynowy. Zapis dokumentów MM z "stworzonym wyłącznie na magazynie źródłowym" - nowy status dla przesunięć międzymagazynowych MM. Oznacza, iż towar zostaje zdjęty ze stanu w magazynie źródłowym, lecz nie zostaje przyjęty na magazyn docelowy. MM na magazynie docelowym jest widoczna. Status odzwierciedlający czas transportu towarów między magazynami. Zwroty magazynowe - niebieski PLUS dla InsERT GT dodaje dwa świeże moduły do Subiekta GT: Wydania odbiorcy oraz Przyjęcia dostawcy. W module Wydania odbiorcy ewidencjonowane są świeże typy dokumentów - zwroty do wydań zewnętrznych (ZWZ). Moduł przedstawia wydania magazynowe i zwroty wydań magazynowych dla jednego, wybranego poprzez użytkownika kontrahenta W module Przyjęcia dostawcy prezentowane są przyjęcia magazynowe i zwroty przyjęć magazynowych dla jednego, wybranego przez użytkownika kontrahenta. ZWZ - zwroty do wydań zewnętrznych, a także ZPZ - zwroty do przyjęć zewnętrznych to świeże typy dokumentów. Zostały one dodane do systemu po to, by urzeczywistnić sytuacje, z którymi użytkownicy spotykają się w swej codziennej pracy (chodzi np. O pracę piekarni, stoisk z gazetami i innych placówek, dla których specyficzne jest ciągłe wykonywanie zwrotów towarów). Zwiększone pola własne - niebieski PLUS dla InsERT GT (skrupulatnie równie, jak zielony albo czerwony PLUS dla InsERT GT) pozwala na definiowanie zwiększonych pół własnych, które przystępne są dla praktycznie wszystkich obiektów systemu (dokumenty, kartoteki, dekrety itp). Do każdego z obiektów można zdefiniować po 10 pól własnych każdego typu. Do wariantów rozszerzonych pól własnych należą: tekst, kwota, data, ilość, pola własne rodzaju słownik albo pola własne typu polecenie SQL. Użytkownik może podłączyć słownik typowy, przystępny już w systemie (np. Kategorie dokumentów, cechy kontrahentów czy działy przedsiębiorstwa) albo wyprodukowany przez siebie nowy słownik. Ta druga możliwość umożliwia zdefiniowanie własnych słowników, indywidualnych dla każdego przedsiębiorstwa. Przykład nowego słownika to np. Kolor, wymiar lub inne indywidualne statusy i oznaczenia, które mogą być użytkowane w każdej firmie. Po zapisaniu informacji nowy słownik jest widoczny na liście słowników. Pola własne SQL to kolejny wariant pól własnych rozszerzonych, dający nad wyraz duże możliwości konfiguracji. Użytkownik może dla dowolnie wybranego obiektu utworzyć pole własne typu SQL, a następnie stworzyć polecenie SQL odwołujące się do dowolnych danych i tabel z bazy danych. Będą one przydatne wszędzie tam, gdzie funkcjonalność pól własnych typu słownik okaże się niewystarczająca. Drukowanie mechanizmem Crystal Reports - niebieski PLUS dla InsERT GT daje użytkownikom możliwość definiowania własnych wzorców wydruku do wszelkich list znajdujących się w programie. Do każdej z istniejących list można zdefiniować dowolną liczbę wzorców. By przygotować takie wzorce, konieczne jest posiadanie programu Crystal Reports w wersji 8.5 SP1.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.