Menu

Subiekt nexo

Cechy produktu

 • Producent INSERT 

Opis

Sprzedaż, Zakup, Magazyn
 • Pełna obsługa wszelkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
 • Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
 • progresywne dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
 • wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu i innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży, a także zamówieniach.
 • Faktura pro forma.
 • Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć jednostkowy termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Rozbudowana obsługa sprzętów zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
 • samoczynna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.
 • Możliwość podłączenia dodatkowych kosztów w postaci dokumentu rozchodu (RW) do pozycji na dokumencie sprzedaży (FS, PA itd.).
 • Możliwość powiększenia precyzji ceny na dokumentach do 6 miejsc po przecinku.
 • Możliwość ustawienia kolorów na pozycjach poniżej marży albo kosztów.
 • Możliwość określania promocji dla określonych kupujących na określony asortyment w określonym terminie w postaci rabatu, gratisu albo dodatku.
Zamówienia
 • Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, też wcześniejszy niżeli termin realizacji całego dokumentu.
 • Zamawiającym może być inny klient niżeli finalny nabywca i odbiorcę towarów.
 • w trakcie wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
 • Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.
 • Możliwość oznaczania dokumentów przy pomocy flag już określonych przez program.
Zlecenia
 • skuteczna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu adekwatnego magazynu, który uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta i zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.
 • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych konstrukcji i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
Płatności
 • Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
 • Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować mnóstwo innych form płatności, np. Płatność za pobraniem, bony.
 • Możliwość rejestrowania zakupów dokonywanych poprzez pracowników; podczas ewidencjonowania takiego dokumentu osiągalne rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
 • Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
 • Płatności przystępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień (np. Możliwość wystawienia zamówienia albo wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą kartą płatniczą).
Cenniki
 • Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
 • Przypisanie cennika głównego do oddziału i możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
 • Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie - można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
 • Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
 • Możliwość definiowania cenników statycznych i aktywnych. Cennik intensywny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi przy pomocy zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. Przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
 • Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie wystawiony do publicznej wiadomości. Cennik podczas opracowania ma status „w przygotowaniu", co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik dostaje status „opublikowany", który oznacza, że może zostać zastosowany w trakcie procesu sprzedaży.
Finanse
 • Operacje kasowe z odłożonym rezultatem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. W trakcie korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem i raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej typowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu
Rozliczenia
 • Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki wariant rozrachunku będzie wytwarzany dla płatności (np. KP rodzaju spłata stwarza spłatę należności, a rodzaju zaliczka buduje zobowiązanie).
 • Rozliczenia waluta obca – PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.
Asortyment
 • Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Nowy sposób definiowania jednostek miar - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. Zaprogramować kasę tym samym towarem w przeróżnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
 • Jednostki posiadają jednostkową precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary;
 • W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz stanu nieznacznego również stan słuszny, który domyślnie jest wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.
 • Możliwość ukrywania towaru na wybranych magazynach.
 • Możliwość określenia charakterystycznego terminu realizacji na Zamówieniach od klienta.
 • Możliwość określenia charakterystycznego terminu realizacji na Zleceniach do dostawcy.
Modele
 • Obsługa rozmiarówki przy pomocy modeli i jego wariantów.
 • Możliwość generowania asortymentu na podstawie modelu.
kupujący
 • Możliwość przypisania typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia jeszcze wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.
 • jednostkowe właściwości wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego rodzaju dokumentu.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem konsumentów na charakterystycznych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy, a także wspólnicy).
 • Centralizacja danych o konsumencie – możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
 • Podział klientów na osoby fizyczne i marki z indywidualnymi atrybutami i możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem kupujących (sprawdzający oryginalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. Jako oddział albo centralę lub można je zastosować do pracy.
 • Wysyłanie jednostkowych albo masowych wiadomości SMS.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Możliwość zdefiniowania szablonów konsumentów.
 • Osobne cenniki dla konsumentów.
 • Możliwość wymiany dokumentów za pomocą pliku EPP.
 • Możliwość konfiguracji kolejności przechodzenia po kolumnach w dokumentach.
 • Możliwość definiowania naklejek dla towarów i konsumentów.
Urządzenia zewnętrzne
 • Rozbudowana obsługa sprzętów zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).
 • Serwer kasowy umożliwiający automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z kasami fiskalnymi, sprawdzarkami cen i wagami etykietującymi, a także samoczynny odczyt informacji o sprzedaży z kas fiskalnych.
 • Możliwość pobrania z kasy paragonów kasowych i wystawienia na ich podstawie zwrotu detalicznego albo faktury detalicznej.
 • Odbiór sprzedaży dziennej z kasy fiskalnej z uwzględnieniem asortymentu brakującego na stanie magazynowym w programie (przesorty).
 • Odbiór raportów dobowych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.