Menu

Subiekt Sprint 2

Cechy produktu

 • Producent InsERT S.A 

Opis

Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczony dla firm obsługujących kupujących detalicznych. Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), jednocześnie w pojedynczych sklepach, jak i sieciach. Współpracuje z systemami handlowymi Subiekt GT albo Subiekt nexo (podmiana informacji o towarach, cenach, kontrahentach itp.) oraz z wieloma urządzeniami zewnętrznymi (drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne itp.).

Subiekt Sprint 2 to zupełnie nowa odsłona programu. System zyskał transparentny, instynktowny interfejs, który maksymalnie upraszcza pracę. Wersja 2 została także wzbogacona o szereg nowych możliwości, które gwarantują szybszą obsługę klientów i produktywniejsze zarządzanie sklepem.

System złożony jest z dwóch głównych aplikacji - Sprzedaży i Zarządzania. Pierwsza pozwala na wystawianie dokumentów handlowych na stanowiskach sprzedaży; druga to aplikacja rodzaju „back office", która administruje sprzedażą, umożliwiając m.in. Konfigurowanie stanowisk włącznie z urządzeniami zewnętrznymi, delegowanie i rozliczanie sprzedawców, kontrolę stanów magazynowych i konfigurowanie podmiany informacji z systemem handlowym.

Sprzedaż – najważniejsze funkcje:

 • sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach);
 • stosowanie promocji czasowych i cenowych definiowanych w Subiekcie nexo lub Subiekcie GT;
 • wystawianie wszystkich potrzebnych dokumentów sprzedaży (faktury, paragony) i zwrotów ze sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos);
 • obsługa wielu sprzętów zewnętrznych upraszczających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy;
 • obsługa ekranów dotykowych;
 • przyjmowanie płatności i wydawanie reszty w dowolnej walucie;
 • obsługa zróżnicowanych form płatności (gotówka, karta, bon);
 • łatwe i szczególnie szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online", czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej;
 • możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy);
 • obsługa rabatów z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców;
 • możliwość pobrania części utargu w trakcie pracy sprzedawcy;
 • identyfikacja towaru przy pomocy czytnika kodów kreskowych, a także rozmaitych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym albo PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT);
 • obsługa asortymentu powiązanego (np. Towar z opakowaniem);
 • obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą;
 • anulowanie pozycji i całego dokumentu;
 • drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych;
 • w interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).


Zarządzanie sklepem – najważniejsze funkcje:

 • konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży, a także zarządzanie infrastrukturą sprzętową;
 • kompleksowa obsługa personelu, z przypisywaniem ról i uprawnień oraz delegowaniem i rozliczaniem sprzedawców;
 • zarządzanie asortymentem - stany magazynowe (przyjęcie towaru, zwrot towaru, inwentaryzacja, przesorty), cenniki;
 • współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo) - importowanie towarów, kontrahentów, cenników, użytkowników, informacji o podmiocie; eksport sprzedaży; możliwość ustalenia harmonogramu podmiany informacji pomiędzy Subiektem Sprint a systemem handlowym.


Najważniejsze nowości w Subiekcie Sprint 2:

 • nowy wygląd programu – ułatwione poruszanie się po systemie;
 • zmiana ceny asortymentu niezależnie od systemu handlowego;
 • zbiorcze przypisywanie ustawień dotyczących ekranu dotykowego dla wszelkich stanowisk;
 • drukowanie duplikatów wystawionych dokumentów handlowych;
 • przypisywanie filtrów towarów do stanowiska (na danym stanowisku domyślnie użytkownik będzie widział filtrowaną listę asortymentową);
 • eliminowanie wszystkich wykorzystanych rabatów w trakcie wystawiania dokumentu handlowego;
 • możliwość wydrukowania ostatnio wystawionego dokumentu;
 • możliwość zabezpieczania pliku archiwum hasłem;
 • uzupełniające zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych pomiędzy sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39;
 • przefiltrowanie towarów po statusie energiczności (dowolny, dynamiczny, nieaktywny).

Ceny Subiekta Sprint 2:

Dla użytkowników bez dynamicznego abonamentu do Subiekta Sprint, a także dla nowych klientów:

 • licencja na pierwsze stanowisko sprzedaży: 400 zł netto
 • zwiększenie na kolejne stanowisko sprzedaży: 400 zł netto
Sprzedaż
 • Pełna obsługa dokumentów handlowych: paragony, paragony imienne, zwroty ze sprzedaży detalicznej (w tym także do paragonów nieistniejących w systemie), faktury sprzedaży (w tym detaliczne i uproszczone) zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Łatwe i bardzo prędkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online", czyli natychmiastowym zapisie do bazy informacji i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej.
 • Możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy).
 • Identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych i różnorodnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT).
 • Obsługa ekranów dotykowych.
 • Obsługa asortymentu powiązanego (np. Towar z opakowaniem).
 • Obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą.
 • Anulowanie pozycji i całego dokumentu.
 • Drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych.
 • W interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków prędkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).
 • Obsługa rabatów (do pozycji albo całego dokumentu) z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców.Możliwość usuwania zastosowanych rabatów w trakcie sprzedaży.
 • Opcjonalna sprzedaż towarów z ceną otwartą – ustalaną dopiero w momencie sprzedaży (np. Bukiety kwiatów).
 • Sprawdzanie informacji o towarach w trakcie prowadzenia sprzedaży (np. Sprawdzanie ceny, szczegółowego opisu towaru).
 • Obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos).
 • Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych (na urządzeniach udostępniających taką funkcjonalność).
 • Wydruk raportu dobowego (na drukarkach fiskalnych) z poziomu aplikacji.
 • Obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy.
 • Rozbudowany i modyfikowalny model płatności: możliwość tworzenia zestawów płatności opartych o płatności gotówkowe (w tym w walutach obcych), kartą płatniczą, przelewem, ratalne, bony, płatności odroczone.
 • Przyjmowanie płatności gotówkowych w przeróżnych walutach.
 • Wyliczanie reszty do wydania, z wyborem waluty, w jakiej wypłacana jest reszta.
 • Ponowny wydruk ostatnio wystawionego dokumentu.
 • Możliwość pobrania części utargu (wypłaty) podczas pracy sprzedawcy i zasilania stanowiska gotówką (wpłata).
 • Możliwość sprawdzenia przewidywanego stanu gotówki poprzez kasjerów.
 • Opcjonalne zatwierdzanie wykonania niektórych czynności przed ich wykonaniem przez sprzedawców z wyższymi uprawnieniami (np. Bilans otwarcia, stornowanie pozycji).
 • Opcjonalne prowadzenie sprzedaży poniżej stanów magazynowych.
 • Sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach).
 • stosowanie promocji czasowych i cenowych

Zarządzanie sklepem
 • Definiowanie podstawowych danych sklepu, a także ustawień technologicznych.
 • Konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży (np. Na stanowisku mięsnym domyślnie ustawianie filtru asortymentu na mięso i wędliny).
 • Opcjonalne przypisywanie ustawień zbiorczo na wszystkie stanowiska.
 • Zarządzanie infrastrukturą sprzętową (urządzeniami zewnętrznymi: drukarki tradycyjne, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych – klawiaturowe oraz RS, wagi, wyświetlacze, inwentaryzatory), a także przypisywanie ich do stanowisk sprzedaży.
 • Przypisywanie wyglądu interfejsu na stanowiskach (klasyczny, dedykowany dla ekranów dotykowych).
 • Definiowanie grup uprawnień personelu jako ról.
 • Zarządzanie personelem z przypisywaniem ról.
 • Definiowanie kursów walut przyjmowanych jako płatności dla dokumentów.
 • Określanie zestawów form płatności dostępnych na stanowiskach.
 • Zarządzanie wzorcami wydruków (graficznymi i tekstowymi).
 • Otwieranie i zamykanie sesji kasjerów.
 • Rozliczanie kasjerów, w tym rozpoczynanie i kończenie sesji kasowych, rozliczanie niedoborów i nadwyżek gotówkowych, a także obrotu opakowaniami.
 • Ewidencjonowanie informacji klientów.
 • Ewidencjonowanie informacji o asortymencie z możliwością ustalania jednostkowych cen per oddział (nadpisywanie cen ustalanych w centrali).
 • Ewidencjonowanie i oglądanie wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Unieważnianie wystawionych dokumentów.
 • Opcjonalne ponowne fiskalizowanie dokumentów.
 • Drukowanie duplikatów dokumentów.
 • Ewidencjonowanie przyjęć towarów z zatwierdzaniem ich, a także obsługą zwrotów.
 • Obsługa przesunięć międzymagazynowych.
 • wykonywanie inwentaryzacji, inwentaryzacji wyrównującej stany magazynowe w oddziale i centrali oraz wystawianie przesortów (dokument wyrównujący stan magazynowy podobnych towarów – np. Jogurtów o innych smakach).
 • Zarządzanie licencjami programu.
 • Archiwizowanie i dearchiwizowanie informacji (z możliwością zabezpieczania hasłem).

Synchronizacja informacji
 • Współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT albo Subiekt nexo).
 • Definiowanie modelu synchronizacji – rozproszonego albo scentralizowanego.
 • Import informacji o asortymencie, klientach, cennikach, użytkownikach, informacji o podmiocie.
 • Synchronizowanie stanów magazynowych.
 • Eksport sprzedaży dokumentów wystawionych w oddziale do systemu handlowego.
 • Opcjonalne grupowanie paragonów m.in. Per osoba wystawiająca również eksport każdego paragonu oddzielnie.
 • Opcjonalne generowanie przychodu wewnętrznego na brakujące stany magazynowe (po stronie systemu handlowego).
 • Eksport dokumentów kasowych powstałych na skutek rozliczenia sesji kasjerów.
 • Definiowanie zadań synchronizacji.
 • Rejestr wykonania synchronizacji ze szczegółowymi opisami wyprodukowanych operacji.
 • Opcjonalne samoczynne czyszczenie rejestru synchronizacji z operacji starszych aniżeli określona ilość dni.
 • Możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych pomiędzy Subiektem Sprint a systemem handlowym.
 • dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych pomiędzy sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39.
 • Import powiązania dodatkowych kodów kreskowych z ilościami asortymentu.
 • Import definicji promocji z systemu handlowego.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.